LOGO

Logo là một biểu tượng – đại diện cho thương hiệu.
Một logo không thể kể chuyện. Logo phải nói lên đặc điểm của thương hiệu, đó là công việc của nó. Logo có thể phức tạp với những biểu tượng khó cắt nghĩa, font chữ khó đọc, những cũng có thể chỉ đơn giản là lát chanh của Muối Tiêu Chanh. Logo luôn là một biểu tượng chứng minh sức ảnh hưởng của thương hiệu, quan trọng hơn nữa, Logo ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới hình ảnh thương hiệu của bạn.

Thiết kế logo chuyên nghiệp tại A NGưu Design

Thiết kế logo chuyên nghiệp tại A NGưu Design

LOGO LÀ GÌ?

LOGO LÀ GÌ?

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO