THIẾT KẾ BAO BÌ, NHÃN HIỆU

Thiết kế bao bì – “Packaging design” là sự kết hợp giữa nguyên liệu, cấu trúc, cách trình bày, hình ảnh, màu sắc và những thành phần khác tạo ra sự thu hút thị giác cho mục đích truyền thông mục tiêu và chiến lược marketing của một thương hiệu hay sản phẩm. Bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng.

THIẾT KẾ TEM – NHÃN MÁC

THIẾT KẾ TEM – NHÃN MÁC

PHÂN BIỆT NHÃN MÁC, BAO BÌ CỨNG & BAO BÌ MỀM

PHÂN BIỆT NHÃN MÁC, BAO BÌ CỨNG & BAO BÌ MỀM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ BAO BÌ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ BAO BÌ