THIẾT KẾ EVENTS – SỰ KIỆN

Events theo Thuật ngữ tiếng việt là “Tổ Chức Sự Kiện”. Đóc có thể là một Live show ca nhạc, một lễ hội, một hội nghị khách hàng,, một buổi lauching, một Open Promotions, những buổi thuyết trình đào tạo, … Tất cả những gì có tính chất “điểm tụ” thu hút số đông nhắm nói lên một mục đích nào đó của chủ nhân sự việc khi hướng tới đối tượng của họ – Tất cả đều là Events

TRANG TRÍ TIỆC HOA, HỘI TRƯỜNG, HỘI NGHỊ

TRANG TRÍ TIỆC HOA, HỘI TRƯỜNG, HỘI NGHỊ

TỔ CHỨC HỌP BÁO, HÔI NGHỊ

TỔ CHỨC HỌP BÁO, HÔI NGHỊ

Cung cấp nhân sự Event

Cung cấp nhân sự Event

Tổ chức sự kiện khai trương, khánh thành công ty, nhà máy

Tổ chức sự kiện khai trương, khánh thành công ty, nhà máy

Tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm

Tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm

Trang 2 trên 212